Středoškolská odborná činnost (SOČ) je prestižní soutěž, jejíž historie sahá až do roku 1979. Tehdy se ovšem jednalo ještě o soutěž československou. Jak již název soutěže napovídá, soutěží v ní žáci středních škol, kterým se s pomocí SOČ otevírají dveře k dalšímu studiu ve vysněném oboru, ale může žákům pomoci i k vědecké kariéře.

Žáci mohou soutěžit v 18 soutěžních oborech z oblasti humanitní i přírodovědné. Není to pouze vědomostní soutěž, žáci prokazují zejména schopnost samostatné práce, kterou poté obhajují před odbornou porotou v několika soutěžních kolech.

Soutěž sestává celkem ze čtyř soutěžních kol: Žáci nejdříve projdou školní přehlídkou SOČ, z tohoto kola ti nejlepší postoupí do kola okresního (od kterého od dob COVIDU 19 některé okresy upouštějí), kde žáci obhajují svoji práci před porotou, a nejlepší ze soutěžících postupují do kola krajského. Vítězové tohoto kola následně svoji práci představí v kole celostátním. Žáci také mohou obdržet zvláštní cenu, například účast na zahraniční soutěži či peněžitý nebo věcný dar.

Na naší škole má soutěž SOČ dlouhou tradici, soutěže se žáci mohou účastnit již řadu let. Za posledních deset let naši žáci téměř každoročně postupují až do nejvyšších kol soutěže, získávají zvláštní ocenění a v celostátních kolech se umisťují na předních příčkách. Často se tak žáci naší školy stávají sami sobě konkurencí, protože 1. místo je jen jedno. V posledních letech je v celostátním kole velká konkurence i od žáků z jiných škol, ale i přesto je o našich žácích slyšet a v konkurenci se neztrácejí. V roce 2019 se zde Ondra Cenek umístil na 1. místě a zopakoval tak úspěch Matěje Kmoška z roku 2011.

Velmi nás těší i úspěchy nejnovější. V roce 2022 dosáhl na 4. místo v celostátním kole septimán Vojta Juza, který zpracoval chemickou práci s názvem Vyhledávání potenciálních lektinů ve smrži obecném. V roce 2023 potom Terka Kladivová ze septimy dosáhla historického úspěchu, kdy jsme po velmi dlouhé době měli zástupce v kategorii matematika a statistika a Terka hned získala 2. místo v celostátním kole. Její práce nese název Barevná variace hry Výhonky a byla rovněž oceněna několika zvláštními cenami.

Přehled největších úspěchů od roku 2014 naleznete v tabulce níže.

rok 2023 Terezie Kladivová 2. místo celostátní kolo, návrh do soutěže o cenu České hlavičky, návrh na cenu Učené společnosti ČR, ceny MŠMT, Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT a ředitele Matematického ústavu Slezské univerzity Matematika a statistika
  Nikola Novotná, Monika Poláčková (septima) 5. místo celostátní kolo Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
  Elen Wirknerová (3. ročník) 8. místo celostátní kolo Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
  Tomáš Stráník (3. ročník) 9. místo celostátní kolo Historie
  Eliška Kabrhelová (septima) 12. místo celostátní kolo Ekonomika a řízení
rok 2022 Vojtěch Juza (septima) 4. místo celostátní kolo, širší nominace na účast v zahraniční soutěži, návrh do soutěže o cenu České hlavičky – SANITAS „Život a zdraví člověka“ Chemie
  Pavel Jána (3. ročník) 7. místo celostátní kolo, návrh do soutěže o cenu České hlavičky – SANITAS „Život a zdraví člověka“ Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
  Oskar Štěrba (septima) 10. místo celostátní kolo Fyzika
  Jakub Nádvorník (3. ročník) 10. místo celostátní kolo Stavebnictví, architektura a design interiérů
rok 2021 Jakub Šmíd (septima) 3. místo celostátní kolo, cena CZ.NIC, cena MŠMT Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
  Tereza Bláhová (4. ročník) 5. místo celostátní kolo Historie
  Denis Knap (septima) 9. místo celostátní kolo, cena firmy CADWare Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
rok 2020 Miroslav Harant (septima) 2. místo celostátní kolo Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
  Alžběta Jirečková (septima) 4. místo celostátní kolo Ochrana a tvorba životního prostředí
  Radka Šinkorová (septima) 11. místo celostátní kolo Geografie a geologie
rok 2019 Ondřej Cenek (sexta) 1. místo celostátní kolo Geologie, geografie
  Michal Jireček (3. ročník) 4. místo celostátní kolo Ekonomika a řízení
rok 2018 Šimon Votřel (septima) 7. místo celostátní kolo Historie
  Bohdana Sýkorová (septima) 8. místo celostátní kolo Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
rok 2017 Veronika Filipi (oktáva) 10. místo celostátní kolo Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
  Tereza Pulgretová (septima) 13. místo celostátní kolo Historie
rok 2016 Tomáš Rothschein (septima) 7. místo celostátní kolo Historie
  Sabina Kličková (3. ročník) 8. místo celostátní kolo Geologie, geografie
rok 2015 Markéta Staňková (3. ročník) 10. místo celostátní kolo Ochrana a tvorba životního prostředí
  David Lašek (oktáva) 13. místo celostátní kolo Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
rok 2014 Petr Boštík (3. ročník) 6. místo celostátní kolo Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
  Tomáš Janecký (3. ročník) 7. místo celostátní kolo Fyzika

 

 

Školní kolo SOČ a VaT

Jako už tradičně, i letos byl konec ledna, kromě zkoušení a dopisování písemek před pololetní klasifikací, věnován školním kolům SOČ a Vědy a techniky. Ty jsou každoročně spojeny s prezentací ročníkových prací našich třeťáků a septimánů.

Číst více