Jedná se o prestižní soutěž, jejíž historie sahá až do roku 1979. Tehdy se ovšem jednalo ještě o soutěž československou. Jak již název soutěže napovídá, soutěží v ní žáci středních škol, kterým se s pomocí SOČ otevírají dveře k dalšímu studiu ve vysněném oboru, ale může žákům pomoci i k vědecké kariéře.

Žáci mohou soutěžit v 18 soutěžních oborech z oblasti humanitní i přírodovědné. Není to pouze vědomostní soutěž, žáci prokazují zejména schopnost samostatné práce, kterou poté obhajují před odbornou porotou v několika soutěžních kolech.

Soutěž sestává celkem ze čtyř soutěžních kol: Žáci nejdříve projdou školní přehlídkou SOČ, z tohoto kola ti nejlepší postoupí do kola okresního, kde žáci obhajují svoji práci před porotou, a nejlepší ze soutěžících postupují do kola krajského. Vítězové tohoto kola následně svoji práci přednesou v kole celostátním. Žáci také mohou obdržet zvláštní cenu, kterou může být například účast na zahraniční soutěži či peněžitý nebo věcný dar.

Na naší škole má soutěž SOČ dlouhou tradici, soutěže se žáci mohou účastnit již řadu let. Za posledních deset let naši žáci téměř každoročně postupují až do nejvyšších kol této soutěže, získávají zvláštní ocenění a v celostátních kolech se umisťují na předních příčkách. Často se tak žáci naší školy stávají sami sobě konkurencí, protože 1. místo je jen jedno. V posledních letech je v celostátním kole velká konkurence i od žáků z jiných škol, ale přesto, i když se naši žáci neumístili na předních příčkách, své slovo zde mají a většina z těch, kteří do celostátního kola postoupili, se umístili v první desítce.

Velmi nás těší především úspěchy nejnovější. V roce 2019 se podařilo zopakovat úspěch z roku 2011. Ondra Cenek se umístil na 1. místě v celostátním kole v oboru Geologie a geografie s prací Fluorescence uranových minerálů jako metoda určování druhu. I v roce následujícím, kde všechny soutěže byly poznamenány nelehkou situací s nemocí COVID-19, se našim studentům dařilo. Míra Harant se umístil na 2. místě v celostátním kole v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby s prací Rozbor řetězových e-mailů a hoaxů a průzkum jejich šíření mezi seniory. V dalším roce 2021, rovněž ovlivněným koronavirovou situací, naši studenti navázali na předchozí úspěchy. Kuba Šmíd ze septimy se tak umístil na krásném 3. místě v celostátním kole s prací z oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby, která nesla název Hmatatelné dědictví a krása účelnosti. Nejnovějším úspěchem z roku 2022 je pak 4. místo v celostátním kole, na které dosáhl septimán Vojta Juza. Ten zpracoval chemickou práci s názvem Vyhledávání potenciálních lektinů ve smrži obecném.

Přehled největších úspěchů od roku 2006 naleznete v tabulce níže.

r. 2006  

Pavel Novák

5. místo celostátní kolo

Ochrana a tvorba životního prostředí

 

Jana Chadimová

8. místo celostátní kolo

Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

r. 2007

Marie Pohorská

5. místo celostátní kolo

Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

 

Barbora Černá

6. místo celostátní kolo

Historie

r. 2008

Jiří Renza

6. místo celostátní kolo

Historie

 

Věra Kašparová

11. místo celostátní kolo

Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

r. 2009

Věra Kašparová

6. místo celostátní kolo

Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

r. 2010

Vojtěch Večeře (oktáva)

3. místo celostátní kolo + zvláštní cena NIDM MŠMT

Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

 

Hana Pospíšilová (4. ročník)

9. místo celostátní kolo

Historie

r. 2011

Matěj Kmošek (2. ročník)

1. místo celostátní kolo, cena NIDM MŠMT, České spořitelny

Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

 

Jiří Sokol (2. ročník)

3. místo celostátní kolo, cena NIDM MŠMT, České spořitelny, ředitele JE Temelín, FJFI ČVUT

Fyzika

 

Miloslava Dočkalová (septima)

4. místo celostátní kolo

Historie

r. 2012

Matěj Kmošek (3. ročník)

2. místo celostátní kolo, cena České spořitelny, MŠMT, Středočeského kraje, FF UK, NIDM

Teorie a dějiny kultury a umění

 

Miloslava Dočkalová (oktáva)

3. místo celostátní kolo, cena České spořitelny, MŠMT, Středočeského kraje, FF UK

Historie

 

Ondřej Vacek (3. ročník)

3. místo celostátní kolo, cela České spořitelny, MŠMT, Středočeského kraje, Národního centra pro mladé chemiky

Zdravotnictví

r. 2013

Matěj Kmošek (4. ročník)

5. místo celostátní kolo, cena FF UK

Historie

 

Jiří Sokol (4. ročník), Ilona Holomková (4. ročník)

12. místo celostátní kolo, cena VUT

Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design

r. 2014

Petr Boštík (3. ročník)

6. místo celostátní kolo

Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design

 

Tomáš Janecký (3. ročník)

7. místo celostátní kolo

Fyzika

r. 2015

Markéta Staňková (3. ročník)

10. místo celostátní kolo

Ochrana a tvorba životního prostředí

 

David Lašek (oktáva)

13. místo celostátní kolo

Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

r. 2016

Tomáš Rothschein (septima)

7. místo celostátní kolo

Historie

 

Sabina Kličková (3. ročník)

8. místo celostátní kolo

Geologie, geografie

r. 2017

Veronika Filipi (oktáva)

10. místo celostátní kolo

Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

 

Tereza Pulgretová (septima)

13. místo celostátní kolo

Historie

r. 2018

Šimon Votřel (septima)

7. místo celostátní kolo

Historie

 

Bohdana Sýkorová (septima)

8. místo celostátní kolo

Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

r. 2019

Ondřej Cenek (sexta)

1. místo celostátní kolo

Geologie, geografie

 

Michal Jireček (3. ročník)

4. místo celostátní kolo

Ekonomika a řízení

r. 2020

Miroslav Harant (septima)

2. místo celostátní kolo

Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

 

Alžběta Jirečková (septima)

4. místo celostátní kolo

Ochrana a tvorba životního prostředí

 

Radka Šinkorová (septima)

11. místo celostátní kolo

Geografie a geologie

r. 2021

Jakub Šmíd (septima)

3. místo celostátní kolo, cena CZ.NIC, cena MŠMT

Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

 

Tereza Bláhová (4. ročník)

5. místo celostátní kolo

Historie

 

Denis Knap (septima)

9. místo celostátní kolo, cena firmy CADWare

Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace

r. 2022

Vojtěch Juza (septima)

4. místo celostátní kolo, širší nominace na účast v zahraniční soutěži, návrh do soutěže o cenu České hlavičky – SANITAS „Život a zdraví člověka“

Chemie

 

Pavel Jána (3. ročník)

7. místo celostátní kolo, návrh do soutěže o cenu České hlavičky – SANITAS „Život a zdraví člověka“

Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace

 

Oskar Štěrba (septima)

10. místo celostátní kolo

Fyzika

 

Jakub Nádvorník (3. ročník)

10. místo celostátní kolo

Stavebnictví, architektura a design interiérů

 

 

„Stručný“ report z letošního ročníku Středoškolské odborné činnosti

V letošním roce se žákům našeho gymnázia na soutěži SOČ opět velmi dařilo a šest jich postoupilo až do celostátního kola, které se v letošním roce konalo v Plzni.

Číst více