Obecně prospěšná společnost je podle zákona o nadacích a nadačních fondech nástupcem Nadace Gymnázia A. Jiráska v Litomyšli. K přeměně Nadace Gymnázia A. Jiráska na obecně prospěšnou společnost došlo ke dni 26. 4. 1999. Zakladatelem OPS je Gymnázium A. Jiráska. OPS je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Hradci Králové.

Statutárním orgánem společnosti je správní rada, kontrolním orgánem je dozorčí rada. Obě rady mají tři členy. Správní radu tvoří vždy dva zástupci rodičů žáků školy a jeden zástupce pedagogů. V dozorčí radě pracují tři zástupci rodičů.

Členy správní rady jsou: MUDr. Eva Zahradníčková, RNDr. Ludmila Kynclová, Mgr. Marcela Bártová. Členy dozorčí rady jsou: Mgr. Pavla Šaldová, Jana Střasáková a Ing. Markéta Drahošová.

Paní Eva Kmošková je pověřená vedením účetnictví OPS.

Poskytované služby obecně prospěšnou společností jsou spojeny s činností školy v rámci výuky studentů a s jejich zájmovou, kulturní a sportovní činností. Jedná se o:

  • příspěvky studentům na zájezdy, exkurze, semináře, kurzy, soutěže a maturity
  • nákup učebnic a půjčovní služba studentům
  • spolupráce se školami stejného charakteru, včetně škol v zahraničí, a jinými organizacemi.

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření je uveřejňována v tištěné VÝROČNÍ ZPRÁVĚ GYMNÁZIA. Výroční zpráva je uložena v sídle společnosti na Gymnáziu A. Jiráska a je přístupna veřejnosti v pracovních dnech od 9.00 do 12.00 hodin.

Třída Jméno
prima Krsková Pavla
sekunda Bártová Marcela
tercie Hodková Jana
kvarta Zahradníčková Eva
kvinta Vysoká Magdaléna
sexta Střasáková Jana
septima Vostřelová Eva
oktáva Hlavsová Martina
1. ročník Nádvorníková Jana
2. ročník Vojáčková Edita
3. ročník Král Robert
4. ročník Šplíchalová Markéta