Tato soutěž by mohla mít v záhlaví motto: Mimořádná soutěž pro mimořádné lidi.

Na podzim 2007 se v prostorách zámeckého areálu konal seminář, ve kterém byli hlavními aktéry předseda asociace AMAVET Ing. Stanislav Medřický a dnes již emeritní radní pro školství v Pardubickém kraji Mgr. Jana Smetanová. To oni dostali geniální a zároveň šílenou myšlenku podporovat v bádání již děti ze základních škol. Do té doby se o tomto jevu dalo hovořit až u středoškoláků. Jejich velké nadšení a také podpora EU umožnily rozjet 1. ročník Vědy a techniky mládeže v Pardubickém kraji. Na našem gymnáziu se touto dobou vyskytoval talentovaný vědecký potěr, který marně hledal vytížení v řádných hodinách. Stačilo se jen zmínit a jejich konstruktérská fantazie zapracovala naplno. V tomto roce jsme byli jedinou školou z Litomyšlska, která se soutěže zúčastnila.

Tým studentů litomyšlského gymnázia ve složení Bubeníček, Král a Votroubek (spolupráce - Filip Naiser) si zajistil v březnu 2008 postup až do národního finále EXPO Science AMAVET. V silné konkurenci obsadili hoši 7. místo a navíc získali důvěru, a tak mohli reprezentovat Česko na nejvýznamnější mezinárodní soutěži INTEL- ISEF v americké Nevadě. Této soutěže se zúčastnili o rok později v květnu 2009 a vyvolali obrovské nadšení, protože v kategorii Engineering získali 1. místo.

Dnes je situace v oblíbenosti soutěže naprosto jiná, řada škol vysílá do boje i několik projektů. Proč?

Kromě výsledků, které školu velmi zviditelňují v rámci konkurence, lze najít několik pádných argumentů PRO. Student se učí pracovat vědeckou metodou (vyhledává badatelské problémy, řeší je, provádí rešerše materiálů, učí se citovat zdroje, zpracovává statisticky získaná data apod.), zlepšuje si cizí jazyky (řada materiálů není dostupná v češtině), navazuje spolupráci s vědeckými ústavy…Také se setkává s dalšími talentovanými lidmi, kteří jej často ovlivňují a posouvají dál, navazuje nová přátelství.

Mimoto však mohou jako finalisté soutěže získat velmi hodnotné ceny již v krajském kole soutěže, posléze v národním kole. Rozlišují se jen 2 kategorie: Junior a Středoškolák. Je celkem jedno, zda váš projekt má biologický charakter, či jste vyrobili robota, všichni se stávají sobě navzájem soupeři. Vyhrává ten nejlepší nebo často ten, který o své originální myšlence přesvědčí komisi hodnotitelů. V porotě kromě středoškolských učitelů zasedají vysokoškolští profesoři, vědecké kapacity, zástupci nejinovativnějších TOP firem Česka.

Vítězové kategorie Junior získávají jako hlavní cenu týdenní studijní pobyt ve Francii, ti starší třeba notebooky, externí disky, finanční částky, ale i studijní stipendia na různých vysokých školách. Pokud však zvítězíte v nejprestižnější soutěži světa jako je Intel-ISEF, pak se vám odměnou může stát zápis do astronomického katalogu a jedna z planetek naší soustavy ponese vaše jméno. V současnosti má několik litomyšlských osobností svoji planetku. Kromě planetky Litomyšl to jsou Smetana a Kopal. V roce 2009 na hvězdné obloze přibyly další tři - Bubeníček, Král, Votroubek a o rok později Naiser.

Naše škola od roku 2008 je v soutěži zapojena bez přestávky a výsledky našich studentů jsou opravdu mimořádné. Na slavnostní konferenci EXPO Science AMAVET 2017 v Pardubicích z úst předsedy Medřického zaznělo, že litomyšlské gymnázium je talentovou líhní pro celé Česko. Je příjemné slyšet tato slova, zároveň to ale vyvolává pocit silné zodpovědnosti a motivace do příštích let.

A zde jsou stručně výsledky našich studentů v posledních letech:

r. 2008: Bubeníček Petr, Král Jan, Votroubek Marek, soutěž INTEL-ISEF, Reno-Nevada, Gold medaile (konkurence 2 286 středoškoláků)

r. 2010: Filip Naiser, USA-Houston, soutěž I-SWEEEP, Gold medaile in Engineering, (v konkurenci 763 středoškoláků ze 70 zemí)

r. 2010: Filip Naiser, Česká hlavička, kategorie INGENIUM 2010, 1. místo

r. 2011: Naiser Filip, USA, Intel-ISEF 2011, Silver medaile in Computer Science

r. 2012: Bednářová Kristýna, Ševčíková Kateřina, Vacek Ondřej, Texas-Houston, 4. místa (600 studentů z 68 zemí světa)

r. 2014: Valentová Kateřina, Houston-Texas, soutěž I-SWEEEP, Silver medaile

r. 2015: Valentová Kateřina, Čína- Peking , Beijing Youth Science Creation Competition, Gold medaile

r. 2016: Tmejová Pavla, Čína-Peking , Beijing Youth Science Creation Competition, Silver medaile

r. 2016: Dezort Daniel, Sadílek Jakub, Lněnička Jindřich, Vernadské soutěž – Moskva, reprezentace

r. 2017: Lněnička Jindřich, Čína- Hangzhou, CASTIC- China Adolescents Science and Technology Innovation Contest, Silver medaile

r. 2021: Matyáš Dezort, USA soutěž INTEL-ISEF, byla udělena speciální cena za inovaci Community Inovtion Award, která je spojena s pěknou finanční odměnou

r. 2021: Helena Nimshausová, USA soutěži Broadcom MASTERS International reprezentovala naši školu v 25 projektech z celého světa