Výchovný poradce vykonává činnost poradenskou, metodickou, informační, dokumentační a evidenční (ve spolupráci s vedením školy). O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci. Náplň práce vychází z Vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních č. 72/2005 Sb. (v platném znění) a z plánu práce VP pro daný školní rok.
 

Výchovný poradce

Mgr. Šárka Chalupníková

Konzultační hodiny

pondělí 10.00 – 11.45 hodin,
středa 10.00 – 10.45 hodin,
případně na základě individuální dohody

Místnost

kabinet TV

Email

chalupnikova@glit.cz

Telefonní kontakt

+420 461 615 061
 
 
 
 
Standardní činnosti výchovného poradce Standardní činnosti výchovného poradce.pdf Stáhnout