Výchovný poradce vykonává činnost poradenskou, metodickou, informační, dokumentační a evidenční (ve spolupráci s vedením školy). O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci. Náplň práce vychází z Vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních č. 72/2005 Sb. (v platném znění) a z plánu práce VP pro daný školní rok.
 

Výchovný poradce

Mgr. Šárka Chalupníková

Konzultační hodiny

Úterý: 11 - 12.30 hod 

Středa: 10 - 11.30 hod

případně na základě individuální dohody

Místnost

kabinet TV

Email

chalupnikova@glit.cz

Telefonní kontakt

+420 461 615 061
 
Důležité odkazy
 Soukromé a státní vysoké školy - přijímací zkoušky, studium na VŠ a vzdělávání - Vysoké školy
 KamPoMaturitě.cz - přijímací zkoušky, maturita, kurzy, testy, nulté ročníky
 Scio
Národní soustava povolání (nsp.cz)
Test silných stránek - www.scio.cz (testmojeplus.cz)
Encyklopedie povolání a profesí - Prace.cz
Standardní činnosti výchovného poradce Standardní činnosti výchovného poradce.pdf Stáhnout