Školní metodik prevence vykonává činnost metodickou, koordinační, informační, poradenskou, dokumentační a evidenční (ve spolupráci s vedením školy). Připravuje, koordinuje a realizuje preventivní program školy, spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy (ve spolupráci s vedením školy), vede písemnou dokumentaci o činnosti. Náplň práce vychází z Vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních č. 72/2005 Sb. (v platném znění) a z plánu práce ŠMP pro daný školní rok.

Metodik prevence

Mgr. Šárka Chalupníková

Konzultační hodiny

Úterý: 11 - 12.30 hod 

Středa: 10 - 11.30 hod

případně na základě individuální dohody

Místnost

kabinet TV

Email

chalupnikova@glit.cz

Telefonní kontakt

+420 461 615 061

 

Kam se obátit pro pomoc?
 Nepanikař - První pomoc při psychických potížích 
 Linka bezpečí | Pomáháme dětem a studentům
 Na tenké Lince • A podcast on Spotify for Podcasters
 Homepage - Nevypusť duši
Standardní činnosti školního metodika prevence Standardní činnosti školního metodika prevence.pdf Stáhnout