Školní metodik prevence vykonává činnost metodickou, koordinační, informační, poradenskou, dokumentační a evidenční (ve spolupráci s vedením školy). Připravuje, koordinuje a realizuje preventivní program školy, spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy (ve spolupráci s vedením školy), vede písemnou dokumentaci o činnosti. Náplň práce vychází z Vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních č. 72/2005 Sb. (v platném znění) a z plánu práce ŠMP pro daný školní rok.

Metodik prevence

Mgr. Šárka Chalupníková

Konzultační hodiny

pondělí od 10.00 – 11.45 hodin,

středa 10.00 – 10.45 hodin,

případně na základě individuální dohody

Místnost

kabinet TV

Email

chalupnikova@glit.cz

Telefonní kontakt

+420 461 615 061

 

 
Standardní činnosti školního metodika prevence Standardní činnosti školního metodika prevence.pdf Stáhnout