Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa. Spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejm. pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními, s organizacemi péče o děti a mládež apod.

Školní psycholog (mpsv.cz)

 

Školní psycholog

Mgr. Vlasta Tvrdíková

Konzultační hodiny

středa od 14 do 16 hodin

Místnost

učebna septimy

Termíny 2024

15.5.

29.5.

případně na základě předchozí individuální domluvy

E-mail

vlastatvrdikova@centrum.cz

Telefonní kontakt

+420 608 252 859

 

 

Školní poradce a terapeut

Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.

Termíny 2024

23.4.

6.5.

21.5.

4.6.

! Nutná domluva předem !

E-mail

slaninova@glit.cz

Telefonní kontakt

+420 737 868 195