Předseda

Mgr. Martina Kunderová F - Ch

Další členové

Mgr. Petra Jaklová B - Ch
Mgr. Filip Jetmar B
Ing. Jan Jirmásek Ch - Pp – Tv
Mgr. Soňa Pospíšilová B - Tv

Základní informace

Naše cíle: Získávat studenty pro studium přírodovědných předmětů a dobře je připravit pro úspěšné absolvování přijímacích zkoušek na různé typy VŠ. Naučit je využívat znalostí z oboru, umět si poradit a orientovat se v běžném životě s využitím těchto znalostí a dovedností.

V rámci ŠVP pro nižší gymnázia byl vytvořen předmět Projekty, který je zařazen do druhého ročníku nižšího gymnázia - sekundy. Formou krátkodobých projektů chceme získat studenty pro studium přírodních věd, vybudovat základy pro systematickou, exaktní činnost. Tento předmět by měl studentům usnadnit zapojení do různých celorepublikových soutěží (SOČ, Věda a technika, olympiády apod.)

Naše další aktivity

  1. GLOBE - v tomto mezinárodním projektu ( jsme aktivní od r. 2002) je letos zapojeno asi 130 studentů gymnázia. Kromě průběžných měření z oblasti meteorologie, hydrologie, pedologie a fenologie se studenti účastní i další akcí, které s projektem souvisejí.
  2. GLOBE Games - od roku 2002 se vybrané týmy školy účastní mezinárodních soutěžních setkání, která se konají na různých místech republiky. Studenti si nejen mohou poměřit svoje znalosti, dovednosti, ale také navázat nová přátelství. Naši studenti byli úspěšní několikrát. V Bílých Karpatech r. 2006 dokonce v kategorii 16 - 20 let zvítězili. V letošním roce se toto mezinárodní setkání koná ve Svitavách. Tam bude naši školu reprezentovat tým ze sexty.
  3. Sběr papíru a baterií - podle potřeby naše předmětová komise organizuje sběr papíru. Z výtěžku bývá zakoupeno vybavení, které studentům zpříjemňuje pobyt ve škole.
  4. Exkurze - každoročně zařazujeme pro jednotlivé ročníky odborné exkurze, které podporují a upevňují znalosti získané v konkrétním předmětu. V minulosti jsme navštívili CERN, jadernou elektrárnu Temelín, přečerpávací nádrž Dlouhé Stráně či vědecko-technický park obrazů FUTUROSCOPE u Poiters. Pravidelně navštěvujeme místní podnik Saint-Gobain ADFORS
  5. Ekobesídky- pořádáme ekobesídku, která je rekapitulací naší činnosti v oblasti ekologie. Volba tématu reflektuje aktuální dění.
  6. Olympiády - studenti školy mají možnost se účastnit olympiád v biologii i chemii. Získání diplomu úspěšného řešitele v krajském kole v přírodních vědách napomáhá k přijetí na VŠ. Naše škola má za několik minulých let hned několik vítězů krajského kola v biologii, a dokonce vítěze nejvyšší kategorie A.
  7. Věda a technika - jedná se o celorepublikovou soutěž, jejíž cílem je objevit a získat pro další vzdělávání talentovanou mládež (od 6. tř.). Soutěž probíhá již mnoho let v Pardubickém kraji, a to velmi úspěšně. V roce 2007/2008 jsme měli zastoupení v národním kole soutěže skupinou studentů Votroubek, Bubeníček, Král, která patří historicky mezi nejúspěšnější. Jejich nominace na celosvětové soutěži Intel-ISEF byla proměněna ve zlato. V dalších letech se studentům našeho gymnázia dařilo opět, nebot z této soutěže označované jako Nobelova cena mladých dovezli další skvělá umístění. Nejen Filip Naiser 1. místo z Intel-ISEF a taktéž 1. místo z americké soutěže I-SWEEP, ale i Ondra Vacek, Kateřina Valentová, Kristýna Bednářová, Matyáš Dezort a další.
  8. SOČ - každým rokem se této soutěže účastníme a máme pravidelně zastoupení v národním kole SOČ.
  9. Přírodovědný klokan - každým rokem se účastníme této soutěže. V Pardubickém kraji naši studenti obsadili v některých kategoriích nejvyšší příčky.
  10. Videoklip ke Dni otevřených dveří

Konzultační hodiny

Konzultace s vyučujícími dle domluvy.

Okresní kolo biologické olympiády na litomyšlském gymnáziu podesáté, aneb Dvakrát bronz pro domácí

Okresní kola 58. ročníku biologické olympiády letos proběhla v kategorii C na Josefa 19. 3. a v kategorii D na Den Země 22. 4. V okrese Svitavy se už podesáté soutěžilo v učebnách Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli.

Číst více

Putovní výstava k Roku motýlů

Rok 2024 vyhlásil Český svaz ochránců přírody Rokem motýlů. Cílem je upozornit na tyto zajímavé a většinou stále více ohrožené zástupce hmyzu a inspirovat k jejich ochraně.

Číst více

Krajské kolo - AMAVET

XVI. ročník krajského kola Vědy a techniky

Číst více

A nejlepší klokan je HOLUB!

Do celostátní soutěže Přírodovědný klokan se ve středu 12. října 2023 zapojilo 6 tříd litomyšlského gymnázia (3.P a 4.P v kategorii Kadet, 5.P, 6.P, 1.A a 2.A v kategorii Junior).

Číst více