Nabídka kroužků na školní rok 2022/2023

 

Japonský jazyk – dle dohody s vyučujícím (Ing. Jiří Prokop, MSc.)

Francouzský jazyk – dle dohody s vyučující (Mgr. Aneta Stuchlá)

Klub Amavet – pátek od 14:00 hodin (Doc. RNDr. Jan Šlégr, Ph.D.)

Přírodovědný kroužek – středa od 14:00 hodin  (Ing. Jan Jirmásek)

Sportovní kroužek – dle dohody s vyučujícími (Mgr. Petr Hanus, Mgr. Šárka Chalupníková,

Ing. Jan Jirmásek, Mgr. Ivana Vanclová)

Výtvarný a řemeslný kroužek (dílničky) - dle dohody s vyučujícím  (Bc. Stanislav Cibulka)

Šachový kroužek – pro mírně pokročilé a pokročilé – dle dohody s vyučujícím (Mgr. Peter Petrík)

Kroužek programování - Python pro začátečníky – dle dohody s vyučujícím (Tomáš Vacek)
 

 

 

Kroužky škola nabízí zdarma.

Zájemci se zapíší u jednotlivých vyučujících do 20. září 2022.

Po přihlášení je docházka do kroužku povinná po celý školní rok.

Více informací podají jednotliví vyučující.