Předseda

Mgr. Eva Novotná Aj

Další členové

Mgr. Ivan Pachl Aj
Mgr. Petr Peňáz, M.A. Aj
Mgr. Pavla Šaldová Aj
Mgr. Petra Jonášová Aj
Mgr. Tomáš Fila Aj
Mgr. Mikulecká Tereza Aj

Základní informace

Angličtina jakožto hlavní dorozumívací prostředek na celém světě a zároveň nezpochybnitelně i univerzální jazyk vědy je základem pro další profesní i osobní růst každého studenta.

Naším cílem tedy především je naučit studenty plynule používat anglický jazyk ve všech jeho podobách – ústní i písemné. Naše výuka probíhá s co nejmenším použitím mateřského jazyka studentů, komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem je tedy v angličtině. Naše učební materiály neobsahují češtinu mnohdy vůbec. Výuka se kromě jazykových cílů soustředí i na znalosti reálií anglicky mluvících zemí.

V nižších ročnících je důraz kladen především na schopnosti domluvit se v praktických situacích, ve vyšších by studenti měli být schopni reagovat spontánně a gramaticky správně na témata abstraktní i konkrétní v méně běžných i odborných situacích. Znalosti studentů posledních ročníků odpovídají úrovni Upper-Intermediate, tedy B2, což odpovídá úrovni maturitní zkoušky pro gymnázia.

Výuka probíhá v jazykových učebnách podle učebnic Project 2-4 a Maturita Solutions–Intermediate a Upper–Intermediate. Jako doplňkový materiál se podle potřeby využívají počítačové programy, videoprogramy a časopisy Gate a Bridge. Zájemci využívají i malou knihovnu s knihami anglicky píšících autorů v originále.

Naše další aktivity

Konverzační soutěže

Na konci listopadu či začátku prosince každoročně probíhá školní kolo v konverzačních soutěžích v anglickém jazyce ve dvou kategoriích, pro mladší i starší studenty. Vítězové školního kola nás pak většinou úspěšně reprezentují v okresním, krajském i v celostátním kole.

Studentské výměnné pobyty

Naše škola má jako první střední škola v České republice zahraniční spolupráci se střední školou Jhong Jheng Municipal High School v tchajwanském Kaohsiungu. Tato spolupráce trvá již od roku 2007. Na Tchaiwan vycestovalo z naší školy několik desítek studentů.

Zahraniční exkurze

Podle zájmu žáků komise anglického jazyka organizuje zájezdy do Velké Británie.

Divadelní přestavení

Kromě zahraničních výjezdů se studenti mohou s mluveným anglickým jazykem setkat i během zájezdních divadelních představení, které každoročně představují nejzásadnější díla britské a americké literatury a která s našimi studenty rádi navštěvujeme.

Divadlo v angličtině si pak studenti mohou vyzkoušet nejen z pozice diváků, ale též z pozice herců, protože už 10. rokem funguje oblíbený Drama Club, který každou sezónu nastuduje zkrácené divadelní představení pro spolužáky, rodiče i přátele školy.

Charity Day

Velmi vydařenou akcí, pořádanou komisí anglického jazyka, je též Charity Day, jehož cílem je po vzoru anglických a amerických škol vydělat peníze pro charitativní účely. Celá škola se během jedné adventní soboty jako kouzlem čarovného proutku promění v místo plné příjemných a útulných kaváren, praktických dílen, kde si návštěvníci mohou vyrobit adventní dekorace, zároveň vyzkoušet pár fyzikálních pokusů, zajít do kina či nakoupit drobné výrobky na našem adventním trhu. Výtěžek je každoročně věnován lidem v našem okolí, kteří to v danou chvíli potřebují. Naše peníze pomohly například několika hendikepovaným dětem, Farní charitě v Litomyšli apod.

Mezinárodní jazykové zkoušky

Ve spolupráci s jazykovou školou Evropské vzdělávací centrum, s.r.o., každoročně umožňujeme studentům skládat nejrozšířenější mezinárodně uznávané jazykové zkoušky úrovně FCE i CAE. Studenti také hojně vítají možnost vyzkoušet si za menší poplatek jednotlivé zkoušky nanečisto.

Certifikáty jsou široce uznávány v obchodní sféře a průmyslu, jsou vhodné např. pro zaměstnance v klientských službách nebo pro administrativní práce v bankovnictví, aeroliniích, cateringu apod. Rovněž ji lze uplatnit na univerzitách a dalších institucích.

Konzultační hodiny

Možnost konzultací s jednotlivými vyučujícími dle dohody.