Předseda

Mgr. Ivana Pulgretová Čj - Hv

Další členové

Mgr. Petra Jonášová Vv
PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová, Ph.D. D - Vv
Mgr. Josef Štancl Čj - Hv
Mgr. Marta Janečková Nj - Vv

Základní informace

Estetická výchova na našem gymnáziu se realizuje ve dvou předmětech – v hudební výchově a výtvarné výchově. Oba předměty vychází ze ŠVP, výuka tudíž probíhá na nižším gymnáziu ve všech ročnících a je určena pro všechny žáky, na vyšším gymnáziu se estetická výchova vyučuje v 1. a 2. ročníku, kdy si žáci volí mezi Hv a Vv, a je dotována 2 hodinami týdně. V dalších ročnících (3. i 4. ročníku) mohou žáci prohlubovat svoje znalosti ve volitelných předmětech  - seminář Vv a seminář Hv. Oba předměty si mohou také zvolit v rámci profilové části maturitní zkoušky jako maturitní předmět, který se skládá ze dvou částí – praktické a teoretické.

Cílem výuky je nejen získat určité množství teoretických znalostí, ale především rozvíjet praktické dovednosti hudební i výtvarné, prohlubovat tvořivost a smysl pro estetické vnímání. Podstatou estetické výchovy je vytvořit u žáků vztah k umění, k tvůrčí činnosti svojí i ostatních, naučit žáky přijímat různorodost uměleckého světa a vnímat umění jako nezbytnou součást lidského života.

Hudební výchova – další aktivity

 • pravidelná účast na Mladé Smetanově Litomyšli
 • výchovně-vzdělávací koncerty pořádané pro žáky na půdě školy
 • návštěva Rudolfína – edukační programy pro mládež pořádané Českou filharmonií
 • baletní představení v ND
 • hudební exkurze
 • Adventní radovánky – vánoční koncert všech tříd
 • hudební program vytvořený gymnazisty na akcích pořádaných školou
 • hudební program na školních vernisážích
 • společný ročníkový projekt seminaristů Vv a Hv ve 2. ročníku a sextě (Krása matematického řádu, Mezi nebem a zemí I.-III., Na tělo, Litomyšl ve vesmíru a vesmír v Litomyšli, Rok (nejen) české hudby, Krajinou Nikoly Šuhaje, "Já" atd.)

Výtvarná výchova

Výuka výtvarné výchovy probíhá v nově zrekonstruované třídě. K výtvarným činnostem využíváme různé materiály, techniky a pomůcky. Zaměřujeme se na kresbu, malbu, grafiku, fotografii a tvorbu animovaných filmů.

Výtvarná výchova - další aktivity

 • vernisáže k výstavám v galerii Studovna
 • exkurze a doprovodné programy do litomyšlských galerií a muzeí
 • Exkurze do nejvýznamnějších galerií v ČR (Praha)
 • výtvarné dílny v rámci DOD, charitativního dne, …
 • možnost výroby placky s vlastním designem
 • přednášky významných výtvarníků i architektů (Veronika Bromová, Petr Nikl, Josef Pleskot, Aleš Veselý, Olbram Zoubek, Vladimír Havlík, Jiří Kovanda, Jiří Příhoda, Federico Díaz)

Poslední ročník výtvarné výchovy (6.P, 2.A) je koncipován převážně teoreticky. V jeho rámci se studenti věnují stručně problematice teorie výtvarných umění, moderním uměleckým proudům a poznání významných výtvarně uměleckých památek Litomyšle. Každoročně se rovněž uskuteční projekt, jehož výstupem je poslední, tedy do jisté míry „mistrovské“ výtvarné dílo každého z absolventů výuky výtvarné výchovy. Tyto práce jsou vždy vystaveny v aule školy a posléze v zámeckém infocentru.

Vernisáž výstavy prací studentů 1. ročníku a kvinty

Vernisáž studentské výstavy nazvaná Inspirace regionálními umělci proběhla v přízemí budovy gymnázia ve čtvrtek 20.6.2024.

Číst více

Akce Music Bus - studenti gymnázia si zahráli s kapelou Doctor Victor

Music Bus, revoluční mobilní hudební studio a koncertní prostor, který projíždí Českou republikou s posláním inspirovat a vzdělávat děti a mladé lidi, zaparkoval na zámeckém návrší v Litomyšli.

Číst více

Potřetí za hudbou do Rudolfína. Tentokrát na Čajkovského

Kroky do nového světa. Velké příběhy evropské hudby. Krok 3

Číst více

Velké příběhy evropské hudby. Krok 2

Na druhý koncert abonentního cyklu České studentské filharmonie v Rudolfinu odjela skupina studentů vyššího gymnázia v úterý 23. ledna

Číst více