Předseda

Mgr. Šárka Chalupníková

Zsv - Tv

Další členové

Mgr. Helena Dvořáková Čj - L - Ov
Mgr. Ivana Hynková Zsv
Mgr. Eliška Hašková D – Zsv
Mgr. Ivana Vanclová Ov – Tv

Základní informace

Základy společenských věd a občanská výchova jsou tradiční předměty, které jsou vyučovány na Gymnáziu A. Jiráska, Litomyšl, dlouhodobě s cílem dát žákům nejdůležitější informace z oborů, které je budou provázet životem. Na nižším gymnáziu je výuka občanské výchovy zaměřena především na občanský základ, ale také se žáci seznamují se základními informacemi důležitých vědních oborů, jako je ekonomie, právo, státověda a další. Společenské vědy na vyšším gymnáziu jsou obsahově velmi pestré, v každém ročníku je vyučován jiný obor. V 1. ročníku psychologie, ve 2. ročníku sociologie, ve 3. ročníku právo a ve 4. ročníku pak filozofie, ekonomie a politologie. V posledních dvou ročnících si mohou studenti vybrat společenskovědní seminář či seminář z finanční gramotnosti. Cílem učitelů i žáků je hlavně příprava k maturitní zkoušce a na přijímací řízení na vysoké školy.

Další aktivity

Kromě klasické výuky je žákům nabídnuto zapojit se do různých soutěží a aktivit, které jsou rozšiřují jejich studium. Na nižším gymnáziu se stala oblíbenou soutěž Právo pro každý den, která je určena pro žáky tercie a kvarty. Kromě této soutěže si mohou žáci změřit síly i v soutěžích, které jim do hodin připravují vyučující. Na vyšším gymnáziu se žáci účastní odborných exkurzí, kdy mohou navštívit okresní či krajský soudu, Českou národní banku nebo Parlament ČR. Pro studenty vyšších ročníků jsou pravidelně organizovány přednášky s odborníky z akademické sféry, regionálními či parlamentními politiky, odborníky z praxe atd. Ve třetím ročníku a septimě se žáci připravují na vypracování seminární práce, s kterou se mohou účastnit Středoškolské odborné činnosti či Festivalu vědy a techniky. Naši studenti se pravidelně účastní Pražského studentského summitu, dále pak Maratonu psaní dopisů, ke kterému každý rok vyzývá hnutí Amnesty International.