Předseda

Mgr. Helena Dvořáková Nj - Rj

Další členové

Mgr. Marta Janečková Nj
Ing. Lucie Krejzová M - Nj

Základní informace

Předmětová komise německého jazyka zajišťuje výuku němčiny. Na našem gymnáziu se německý jazyk vyučuje jako druhý cizí jazyk. Ve čtyřleté formě studia se vyučuje paralelně s angličtinou ve všech ročnících, v osmileté formě studia se začíná s výukou podle nového ŠVP školy v tercii (žáci si volí mezi německým jazykem a francouzským jazykem). Týdenní hodinová dotace jsou tři hodiny. Žákům, kteří si zvolí německý jazyk jako maturitní předmět, je v posledních dvou ročnících před maturitou nabízen volitelný předmět Seminář z německého jazyka dvě hodiny týdně.

Výuka probíhá v jazykových učebnách podle učebnic Wir neu (tercie) a Direkt Neu a Direkt interaktiv (ostatní třídy). Jako doplňkový materiál se podle potřeby využívají počítačové programy, videoprogramy a časopisy JUMA a Freundschaft. Zájemci využívají i malou knihovnu s časopisy a knihami německých autorů v originále.

Další aktivity

Konverzační soutěže

Každoročně probíhá vždy v lednu školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce pro žáky s hlubším zájmem o němčinu. Dva nejlepší postupují do okresního kola a odtud tři nejlepší do krajského kola.

Výměnný studijní program

V roce 2015 navázala naše škola spolupráci s bavorskou školou Gymnasium Landau an der Isar. Žáci si celý rok dopisovali se svými partnery z německého gymnázia a ve školním roce 2016/17 v září navštívili němečtí partneři naši školu. V červnu 2017 absolvovali výměnný pobyt v Německu naši žáci a učitelé a v partnerských výměnách pokračujeme nadále.

Zahraniční exkurze

Podle zájmu žáků komise německého jazyka organizuje zájezdy do Německa, Rakouska a Švýcarska. V minulých letech jsme navštívili např. Karlsruhe, Heidelberg, Berlin, Postupim, Drážďany, Rothenburg, Norimberk, Salzburg, Berchtesgaden (Orlí hnízdo) a několikrát Vídeň, dále pak Luzern, Curych, Bern, Basilej a další místa.

Charity day a další aktivity

K dalším aktivitám patří zapojení tzv. „bayrische Stube“ do projektu Charity day, jarní workshop Tandemu „Do Německa na zkušenou“ nebo Goethe Institutu „Němčina nekouše“, či on-line soutěže Best in Deutsch.