Třída Označení Počet žáků Třídní učitel Zástupce třídního učitele
prima 1.P 32 Mgr. Lucie Krejzová Mgr. Petra Jonášová
sekunda 2.P 31 Mgr. Marek Šinkora Mgr. Marie Dřímalová
tercie 3.P 29 Mgr. Ivana Vanclová Mgr. Šárka Chalupníková
kvarta 4.P 30 Mgr. Petra Jaklová Mgr. Soňa Pospíšilová
kvinta 5.P 30 Mgr. Martina Kunderová Mgr. Aneta Stuchlá
sexta 6.P 27 Mgr. Ivana Pulgretová RNDr. Ludmila Kynclová
septima 7.P 29 Mgr. Eva Novotná Ing. Jakub Šmolík
oktáva 8.P 28 Mgr. Lenka Veselíková Mgr. Helena Dvořáková
1. ročník 1.A 29 Mgr. Josef Štancl Mgr. Petr Hanus
2. ročník 2.A 31 Ing. Jan Jirmásek Mgr. Marie Flašková
3. ročník 3.A 29 Mgr. Markéta Bartošová RNDr. Leontýna Šlégrová
4. ročník 4.A 28 Mgr. Pavla Šaldová Mgr. Marta Janečková