Třída Označení Počet žáků Třídní učitel Zástupce třídního učitele
prima 1.P 30 Mgr. Pavla Šaldová Mgr. Aneta Stuchlá
sekunda 2.P 32 Mgr. Lucie Krejzová Mgr. Marta Janečková
tercie 3.P 31 Mgr. Helena Dvořáková Mgr. Marie Dřímalová
kvarta 4.P 29 Mgr. Ivana Vanclová Mgr. Petra Jonášová
kvinta 5.P 31 Mgr. Petra Jaklová Ing. Jakub Šmolík
sexta 6.P 30 Mgr. Martina Kunderová Mgr. Soňa Pospíšilová
septima 7.P 28 Mgr. Ivana Pulgretová RNDr. Ludmila Kynclová
oktáva 8.P 28 Mgr. Eva Novotná Mgr. Šárka Chalupníková
1. ročník 1.A 31 Mgr. Marie Flašková Mgr. Lenka Veselíková
2. ročník 2.A 29 Mgr. Josef Štancl Mgr. Petr Hanus
3. ročník 3.A 31 Ing. Jan Jirmásek Mgr. Filip Jetmar
4. ročník 4.A 29 Mgr. Markéta Bartošová RNDr. Leontýna Šlégrová, Ph.D.