Vypracování ročníkové práce je nedílnou součástí studia třetího ročníku, resp. septimy. Každý student tohoto ročníku má povinnost vypracovat práci na vybrané téma samostatně, s pomocí vedoucího práce, případně konzultanta.

Rozsah práce by se měl pohybovat mezi 20–30 normostranami.

Ročníkovou práci student odevzdá v elektronické podobě, ve formátu PDF, nejpozději do 10. února 2022 na stránkách http://black-hole.cz/soc/. Tištěnou podobu práce student odevzdá vedoucímu práce po domluvě (někteří vedoucí mohou požadovat pouze elektronickou podobu).

Další informace o formální stránce práce naleznete v dokumentech níže. Mezi nimi naleznete také šablonu pro tvorbu práce v MS Word a v prostředí LaTeX.

Důležitá data:

Výběr tématu a vedoucího práce Září 2022
Konzultace Průběžně u vedoucího práce
Školní kolo SOČ, VaT Poslední týden ledna 2023
Odevzdání elektronické verze Pátek 10. února 2023
Odevzdání SOČ do okresního kola Březen/duben 2023 – bude upřesněno