Úspěšnost našich absolventů ve školním roce 2021/2022

Úspěšnost přijetí na vysoké školy

4.A  29 studentů - 27 x VŠ (29/27 – 93,1%) 
Oktáva   25 studentů - 25 x VŠ (25/25 - 100%)

 

Univerzita  Fakulta   8.P   4.A  celkem
MUNI filozofická 2 - 2
právnická - 1 1
přírodovědecká 1 - 1
informatiky 1 - 1
sportovních studií - 1 1
pedagogická 1 1 2
VŠCHT chemicko - inženýrská 1 1 2
chemicko - technologická 1 - 1
ČZU provozně ekonomická 1 - 1
agrobiologie, potravin. a přírod. zdrojů 1 - 1
UK sociálních věd 1 1 2
právnická 1 - 1
lékařská - 2 2
pedagogická 1 1 2
přírodovědecká 2 - 2
pfarmaceutická 1 3 4
ČVUT elektrotechnická 1 - 1
strojní 1 - 1
stavební 1 - 1
VUT elektrotechnická 1 1 2
chemická 1 2 3
stavební - 1 1
UHK filozofická 1 1 2
informatiky a managementu - 1 1
pedagogická - 1 1
UPOL přírodovědecká 1 - 1
filozovická - 2 2
OSU umění 1 - 1
VŠE podnikohospodářská 1 2 3
Informatiky a statistiky - 1 1
UTB logistika a krizové řízení 1 - 1
MENDELU zahradnická - 1 1
VŠB-TUO stavební - 1 1
UPCE chemicko-technologická - 1 1
TUL zdravotních studií - 1 1
VOŠ pedagogika - 1 1
zdravotnictví - 1 1
celkem 25 29 54

 

Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2021/2022

Třída Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Průměrný prospěch
oktáva 15 10 0 1,575
4. ročník 17 12 0 1,629

 

Přehled prospěchu žáků jednotlivých tříd v II. pololetí školního roku 2021/2022

Ročník Počet studentů Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Neklasifikován Průměrný prospěch
prima 31 18 13 0 0 1,388
sekunda 29 19 10 0 0 1,353
tercie 30 21 9 0 0 1,310
kvarta 29 14 15 0 0 1,494
kvinta 27 8 19 0 0 1,786
sexta 29 12 17 1 0 1,605
septima 28 7 20 0 0 1,560
oktáva 25 9 16 0 0 1,684
1. ročník 30 22 8 0 0 1,399
2. ročník 30 12 18 0 0 1,590
3. ročník 27 7 20 0 0 1,833
4. ročník 30 9 20 1 0 1,693

 

Počet zameškaných hodin za II. pololetí 2021/2022

Ročník Průměrný počet zameškaných hodin na jednoho žáka
prima 76
sekunda 47
tercie 58
kvarta 66
kvinta 52
sexta 59
septima 69
oktáva 48
1. ročník 59
2. ročník 54
3. ročník 73
4. ročník 44

 

Pochvaly a důtky udělené v roce 2021/2022

Pochvaly třídního učitele Pochvaly ředitelky školy Důtka třídního učitele Ředitelská důtka Napomenutí třídního učitele Chování žáka neuspokojivé Podmíněné vyloučení ze studia Zaostávání v předmětech
57 31 5 4 2 0 0 17

 

Úspěšnost našich absolventů ve školním roce 2020/2021

Úspěšnost při přijímacím řízení na vysoké školy

4.A Oktáva Celkem
UK 6 7 13
VŠCHT 1 2 3
MUNI 7 6 13
MENDELU 3 2 5
VUT 1 2 3
UPOL 4 4 8
VŠE 2 1 3
ČVUT 2 1 3
Slezská univerzita 1 1
UHK 1 1
ČZU 1 1
Soukromá VŠ 1 1
VOŠ 1 1 2
Nepokračuje ve studiu 1 2 3
  31 29 60

 

Počet přijatých absolventů podle typu vysoké školy

Obory 4.A Oktáva Celkem
přírodovědné 2 3 5
sociální studia 2 2
filozofické 4 5 9
lékařské 5 4 9
zdravotní vědy 1 1
sociálně právní 1 1 2
regionální rozvoj 1 1
chemické 1 2 3
informačně-technologické 4 3 7
farmaceutické 1 1
ekonomické 4 2 6
pedagogické 4 1 5
astronomie 1 1
architektura 2 2
lesnictví 2 2
zemědělské 1 1
  30 27 57

 

Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2020/2021

Třída Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Průměrný prospěch
oktáva 11 10 0 1,631
4. ročník 14 15 0 1,707

 

Úspěchy našich studentů

Přehled prospěchu žáků jednotlivých tříd v II. pololetí školního roku 2020/2021

Ročník Počet studentů Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Neklasifikován Průměrný prospěch
prima 30 21 9 0 0 1,330
sekunda 31 18 13 0 0 1,273
tercie 29 14 14 0 1 1,459
kvarta 24 16 8 0 0 1,390
kvinta 29 16 13 0 0 1,513
sexta 28 17 11 0 0 1,605
septima 24 12 12 0 0 1,560
oktáva 29 8 21 0 0 1,753
1. ročník 30 14 16 0 0 1,490
2. ročník 27 9 18 0 0 1,587
3. ročník 30 17 13 2 0 1,460
4. ročník 31 13 18 0 0 1,506

 

Počet zameškaných hodin za II. pololetí 2020/2021

Ročník Průměrný počet zameškaných hodin na jednoho žáka
prima 12
sekunda 14
tercie 26
kvarta 27
kvinta 18
sexta 24
septima 33
oktáva 22
1. ročník 14
2. ročník 11
3. ročník 31
4. ročník 11

 

Pochvaly a důtky udělené v roce 2020/2021

Pochvaly třídního učitele Pochvaly ředitelky školy Důtka třídního učitele Ředitelská důtka Napomenutí třídního učitele Chování žáka neuspokojivé Podmíněné vyloučení ze studia Zaostávání v předmětech
31 36 27 0 0 0 0 6