Předseda

RNDr. Ludmila Kynclová M

Další členové

Mgr. Markéta Bartošová M – Ivt
Mgr. Marie Flašková Dg – M
Hana Flídrová M
Ing. Lucie Krejzová M - Nj
Mgr. Martina Kunderová F - Ch
doc. RNDr. Jan Šlégr, Ph.D. F
RNDr. Leontýna Šlégrová F
Ing. Jakub Šmolík Ivt - Vp
Ing. Tomáš Vacek Ivt

Základní informace

Předmětová komise matematiky, fyziky a informatiky garantuje výuku těchto předmětů, přičemž připravuje naše studenty na vysoké školy přírodovědného a technického zaměření prostřednictvím seminářů z těchto předmětů, které si studenti volí v posledních dvou letech studia.

Na nižším stupni gymnázia se snažíme žáky hlavně neodradit od studia přírodních věd (např. výuka fyziky vychází z demonstračních a frontálních pokusů), na vyšším gymnáziu jsou pak znalosti prohlubovány a doplňovány nezbytným matematickým popisem (přestože ve fyzice se stále vychází z výsledků prováděných experimentů).

Dále má předmětová komise pod patronací fyzikální kabinet a laboratoř, počítačovou učebnu a 18 tabletů, které tvoří přenosnou učebnu pro použití ve výuce.

Další aktivity

  • Předmětová komise zajišťuje oborové olympiády, tj. školní kola fyzikální olympiády v kategoriích A až G (včetně experimentálních úloh) a přípravu na ně a školní kola matematické a logické olympiády. V kategorii Z6 – Z8 matematické olympiády naše škola pořádá okresní kolo pro školy z celého svitavského okresu.
  • Členové předmětové komise vedou soutěžní práce soutěže Středoškolská odborná činnost v oborech matematika, fyzika, informatika, elektronika, doprava a průmyslový design a dalších příbuzných přírodovědných nebo technických oborech.
  • Předmětová komise garantuje i další soutěže, například mezinárodní soutěže Matematický a Přírodovědný klokan a Bobřík informatiky, v informatice pak navíc i soutěž Office arena.
  • V rámci předmětové komise pracuje ve škole Klub AMAVET, kde si mohou účastníci zkoušet pokusy, stavět roboty nebo pracovat na svých projektech do soutěže Festival vědy a techniky AMAVET.
  • Předmětová komise dále zajišťuje exkurze do technicky orientovaných firem (Contipro Dolní Dobrouč, Škoda Mladá Boleslav, Karosa Vysoké Mýto, Microsoft…) a na další zajímavá místa spjatá s vědou a technikou (Hvězdárna a planetárium Hradec Králové, přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně…). Také zajišťujeme přednášky českých (přírodo)vědců, kterými v poslední době byli např. astrofyzikové Jiří Grygar a Pavel Spurný nebo Milan Halousek z České kosmické kanceláře.

Konzultační hodiny

Konzultace se všemi členy předmětové komise jsou možné pro předchozí domluvě.