Žáci gymnázia se poměrně hojně zapojují do různých předmětových olympiád a soutěží. Pravidelná je účast v olympiádách biologické, chemické, zeměpisné či fyzikální nebo v soutěži z jazyka anglického a německého. Téměř každoročně žáci soutěží také v olympiádě z českého jazyka a matematické olympiádě, zastoupeni jsou ale i v dalších soutěžích, např. dějepisné olympiádě nebo soutěži v jazyce francouzském.

Každá z uvedených soutěží má odlišné členění do kategorií a soutěže jsou tří nebo čtyřkolové: postupová jsou kola školní, okresní (není u všech kategorií) a krajské, závěrečným kolem je obvykle kolo celorepublikové (není u všech kategorií).

Nejúspěšnější studenti Gymnázia A. Jiráska v Litomyšli v jednotlivých soutěžích za školní rok 2021/2022

Příjmení a jméno třída Olympiáda z ... Soutěž v jazyce ... Okresní, krajské (oblastní) a celostátní kolo
Eliška Bažantová 2.P   anglickém okresní kolo, 2.místo
Maksym Palii 3.P   anglickém okresní kolo, 1.místo
Dostál Šrěpán 7.P   anglickém okresní kolo, 1.místo
Fila Radovan 1.P biologie, kategorie D   okresní kolo, účast
Kašparová Marie 1.P biologie, kategorie D   okresní kolo, účast
Klusáčková Elen 2.P biologie, kategorie D   okresní kolo, úspěšný řešitel
Vysoká Magdalena 3.P biologie, kategorie C   okresní kolo, účast
Vopařil Petr 4.P biologie, kategorie C   okresní kolo, účast
Horáček Pavel 4.P biologie, kategorie C   okresní kolo, účast
Pecháček František 6.P biologie, kategorie B   krajské kolo, účast
Siglová Vendula 2.A biologie, kategorie B   krajské kolo, účast
Juza Vojtěch 7.P fyziky, kategorie B   krajské kolo, 3.místo
Horák Eduard 3.P chemie   okresní kolo, úspěšný řešitel
Nimshausová Helena 3.P chemie   okresní kolo, účast
Faltysová Natálie 4.P chemie   okresní kolo, 3.místo
Faltysová Natálie 4.P chemie   krajské kolo, úspěšný řešitel
Horáček Pavel 4.P chemie   okresní kolo, úspěšný řešitel
Střasáková Mariana 4.P chemie   okresní kolo, účast
Vopařil Petr 4.P chemie   okresní kolo, 2. místo
Vopařil Petr 4.P chemie   krajské kolo, úspěšný řešitel
Karlíková Kateřina 5.P chemie   krajské kolo, úspěšný řešitel
Kladivová Tereza 6.P chemie   krajské kolo, úspěšný řešitel
Pecháček František 6.P chemie   krajské kolo, úspěšný řešitel
Juza Vojtěch 7.P chemie   krajské kolo, úspěšný řešitel
Novotný Matyáš 7.P chemie   krajské kolo, úspěšný řešitel
Dostál Štěpán 7.P chemie   krajské kolo, úspěšný řešitel
Petrík Jozef 1.P matematiky   okresní kolo, 1. místo
Kubíčková Eva 1.P matematiky   okresní kolo, úspěšný řešitel
Štursa Josef 1.P matematiky   okresní kolo, úspěšný řešitel
Macek Kryštof 2.P matematiky   okresní kolo, úspěšný řešitel
Zahradníčková Veronika 2.P matematiky   okresní kolo, úspěšný řešitel
Kvapil Jakub 3.P matematiky   okresní kolo, 1. místo
Mendes Joseph 3.P matematiky   okresní kolo, úspěšný řešitel
Nováková Anna 3.P matematiky   okresní kolo, úspěšný řešitel
Holub Jan 4.P matematiky   okresní kolo, 1. místo
Holub Jan 4.P matematiky   krajské kolo, 3. místo
Kladivová Tereza 6.P matematiky   krajské kolo, 1. místo
Rezková Anna 2.A matematiky   krajské kolo, 4. místo
Pecháček František 6.P   německém okresní kolo 3. místo
Zahradníčková Klára 4.P   německém krajské kolo 1. místo

Naše studentka v ústředním kole olympiády v němčině

Ve velké konkurenci soutěžících z celé republiky se Klára Zahradníčková z kvinty umístila na 4. místě.

Číst více

Fyzikální olympiáda kat. D

V letošním roce jsme měli opakovaně zástupce v krajském kole Fyzikální olympiády.

Číst více