„Jak nevypustit duši“

Nezbytnost psychohygieny, péče o duševní zdraví, proč se nebát mluvit o duševním zdraví, kde hledat pomoc při potížích... Odpovědět si na tyto otázky bylo cílem workshopu „Duševní zdraví“ sdružení Nevypusť duši. Studentům kvarty, kvinty a 1.A. se celé páteční (resp. úterní) dopoledne věnovali lektoři tohoto sdružení. Během pětihodinového workshopu se dotkli témat sebepoškozování, deprese, mýtů o duševním zdraví a mnoha dalších. Žáci se aktivně zapojili do řešení různých situací, vyslechli si osobní příběhy lektorů (peer konzultantů), kdy je vlastní životní příběh využit jako metoda podpory. Studenti si také mohli vyzkoušet různé uvolňovací techniky.

Věříme, že program žáky zaujal a nabídl jim možnosti pomoci při řešení situací, ve kterých se mohou ocitnout sami nebo jejich blízcí.