Pokyny ke školnímu kolu obhajob ročníkových prací 2023

V úterý 24. ledna proběhnou obhajoby přírodovědných a technických ročníkových prací žáků septimy a 3. ročníku v učebně chemie, je třeba se dostavit alespoň 5 minut s předstihem (omluvte se předem u vyučujících). Materiály potřebné k obhajobě si doneste na externím disku v podobě krátké, ale výstižné prezentace v PowerPointu (obhajoba bude trvat max. 10 minut včetně organizačních úkonů). Harmonogram obhajob naleznete níže.

V případě nemoci je nutné se řádně a včas omluvit (obhajoba práce proběhne v náhradním termínu). Kvalitní práce budou komisí hodnotitelů doporučeny pro postup do soutěží SOČ či Věda a technika, tyto práce pak musí ještě týž den soutěžící online přihlásit do soutěže Věda a technika. Pro žáky, kteří se rozhodnou soutěže zúčastnit, bude v kabinetu chemie v tento den k dispozici technická podpora i pomoc při vyplňování přihlášky. Každopádně je nutné mít již předpřipravený abstrakt, který je součástí přihlášky. Je nanejvýš žádoucí jeho formulaci nepodcenit, neboť si jej hodnotitelé tisknou a řídí se jím při vašem hodnocení. Nelze jej v následujících kolech upravovat!!! Pokyny pro jeho tvorbu přikládám též.

Tento abstrakt si všichni přinesete též na externím disku!

Humanitně zaměřené práce budete obhajovat v pondělí 23.1. či ve čtvrtek 26. 1. Pokyny pro vás platí stejné. Harmonogram obhajoby vám sdělí vedoucí vaší práce.

Dokumenty

Harmonogram obhajob přírodovědných RP 2023.xlsx Stáhnout