XV. ročník krajského kola Vědy a techniky

Ve čtvrtek 16. března 2023 jsme vyrazili speciálním autobusem směr Pardubice. Obsazení sedadel bylo maximální, protože se do krajského kola nominovalo 15 žáků v kategorii Junior a 27 žáků v kategorii Středoškolák. Nástup do busu byl navíc napínavý, neboť naše studentka Nikča Novotná stihla ještě předtím poskytnou první pomoc zkolabované paní. Vyrazili jsme plni očekávání. Hodnocení projektů probíhalo během čtvrtka, pátek byl určen k prezentování pro širokou veřejnost a školáky z Pardubic.

Zvláštní cenu prorektora UHK získala Sára Janečková (7.P).

Zvláštní cenu UPCE Fakulty chemicko-technologické získali junioři Matěj Kovář a Radovan Fila (2.P) a tři studentky našeho gymnázia v kategorii Středoškolák – Kája Vašková, Lucie Hušková a Veronika Dezortová (7.P). Děvčata obdržela stipendia od profesora Kalendy.

Zvláštní cenu Filosofické fakulty UPCE obdržela Timea Varjú. Cena je spojena taktéž se stipendiem a navíc přijetím na VŠ bez přijímacích zkoušek.

Hlavní cenu v kategorii Junior získali studenti Matěj Kovář a Radovan Fila. Jejich zapálení a iniciativu v problematice využití cigaretových nedopalků ocenila komise týdenní zahraniční stáží do Francie.

Mimořádnou radost nám způsobili studenti v kategorii Středoškolák, protože právě 10 z nich zaujalo náročné hodnotitele svými vědeckými pracemi natolik, že byli nominování do národního kola Expo Science AMAVET. To se uskuteční 5. dubna 2023 v Praze. Vítězové tohoto kola nás budou následně reprezentovat na Intel ISEF v USA.

Postupujícími do národního kola jsou Terezie Kladivová, Verča Dezortová, František Pecháček, Monika Poláčková, Nikča Novotná, Lucka Hušková, Kája Vašková, Sára Janečková (všichni 7.P), Nina Sodomková a Sára Víchová (obě 3.A).

Chtěla bych poděkovat všem účastníkům soutěže za velmi úspěšnou reprezentaci školy, za čas a mnoho sil, které tomu museli věnovat. Musím přiznat spolu s kolegy, že jsme na vás byli patřičně hrdi.